6.5.19

Tallinna Järveotsa Lasteaia lõimumisprojekt „Meie Eestimaa“

Tallinna Järveotsa Lasteaed tutvustas Vene kodukeelega lastele Eesti keelt ja kultuuri lõimumisprojekti „Meie Eestimaa“ käigus.

Tallinna Järvotsa Lasteaia lapsed võtsid ette interaktiivse merereisi Käsmu poolsaarele

14. märtsil 2018 korraldati vene õppekeelega lastele interaktiivne teatraalne mäng „Reisimine Käsmu poolsaarele“. Eesti keele päevale pühendatud seikluslik merereis viidi läbi eesti keeles.

Ürituse eesmärgiks oli eesti keele mõistmine, sõnavara rikastamine, sõnadest arusaamine ja kasutamine mängulises tegevuses.

Iga rühm valmistas ette oma laeva, et reisida Käsmu poolsaarele. Merereisi ajal vaadati temaatilist slaidiprogrammi, lauldi, tantsiti ja mängiti ühismänge. Lapsed külastasid Hülgeranda, Käsmu kaptenite küla, Käsmu Meremuuseumi, jalutasid mere ääres, sõitsid omavalmistatud laevadega, meisterdasid kividest asju, mida nägid Meremuuseumis.

Lõimumisprojektis osalemine andis lastele rõõmsaid elamusi, rikastas sõnavara ning õpetas austama ja väärtustama oma kodu.

3. aprillil 2018 korraldas lasteaed folklooripäeva „Muinasjutumäng vildist nukkudega“, kus osalesid vene ja eesti õppekeelega rühmad. Ürituse viis läbi Eesti Rahvapärimuse Kool, töökeeleks oli taas eesti keel.

Kavas olid mängu- ja rahvalaulud, liisusalmid, mui- nasjutt. Süžee oli lastele arusaadav, põnev ja arendav. Tegelasteks olid imevahvad vilditud loomad ja inimesed, kes muinasjutumaailmas koos lastega tegutsesid.

Osalejad õppisid toredaid eesti regi-, mängitus-, rahvalaule, mängisid eesti rütmi- ja rahvamänge. Kõike õpitut saavad õpetajad kasutada oma igapäevatöö rikastamisel ja eesti rahvakultuuri tutvustamisel.

Õpetajatele on oluline, et lapsed oskaksid väärtustada ja hinnata oma kodupaika, kultuuritraditsioone ning inimese loovust.

Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja

Järveotsa lasteaia folklooripäeval „Muinasjutumäng vildist nukkudega“ õppisid eesti ja vene kodukeelega lapsed koos eesti rahvalaule