6.5.21

Tallinna Pallasti Lasteaia projekt „Tuttav ja mittetuttav Eesti“

2017. aasta sügisel algas Tallinna Pallasti Lasteaias kultuuriline projekt
„Tuttav ja mittetuttav Eesti“.

Tallinna Pallasti Lasteaias projektis „Tuttav ja mittetuttav Eesti“ kasvas laste huvi Eesti kultuurilise omapära vastu

Projekti käigus said lasteaia lapsed lähimalt tutvuda tuntud inimeste, kultuurisündmuste, ajaloolise faktide ja teiste ühiskonda kujundavate aspektidega. Projekti eesmärgiks oli anda lapsele eakohane ja terviklik pilt oma kodumaast ning võimalus mina-tasandil kodumaaga suhestuda.

Lasteaiast lahkumata külastasid lapsed Eesti linnu ja tutvusid nende huviväärsustega, kohtusid kodumaa tuntud inimestega (nagu Jaan Poska, Kaie Kõrb, Heljo Mänd jt), kehastusid muinasjuttude kangelasteks.
Laste silmaring rikastus eesti rahvatantsude, laulude ja rahvamängudega, suurenes huvi kultuurilise omapärasuse vastu. Iga lasteaiarühm uuris midagi huvitavat, leidis palju põnevat ning jagas teistega oma vaatenurka.

Eesti Vabariigi juubeli aastal sai iga laps rohkem teada, milline on Eesti ja mis on kodumaa tema jaoks.

Natalja Broi, Tallinna Pallasti Lasteaia direktor