6.5.28

Tallinna Unistuse Lasteaias ja Tallinna Liivamäe Lasteaias lõimusid õpetajad

Tallinna Unistuse Lasteaed ja Tallinna Liivamäe Lasteaed tegutsevad üheskoos selle nimel, et eri emakeelega lasteaiaõpetajad lõimuksid kahe kultuuri ja keelega.

Liivamäe lasteaia koolieelikute rühm osales Unistuse lasteaia maslenitsa peol, et lasteaiapered lõimuksid kahe kultuuri ja keelega

Jaanuaris 2018 panid lasteaedade juhid kokku ühise tegevuskava. Õpetajad käisid vastastikku lasteaias külas, et laste ja õpetajatega eesti keeles suhelda ning kogemusi jagada.

Liivamäe koolieelikute rühm osales Unistuse lasteaia maslenitsa peol. Vaadati etendust ja söödi pannkooke. Unistuse lasteaia lapsed kutsuti Liivamäele vastlapeole. Ühiselt lasti liugu, tantsiti ja joodi sooja jooki.

Jätkuvad ühisüritused, personali keeleõpe ja parima kogemuse jagamine.

Allikas: Tallinna Unistuse Lasteaed, Tallinna Liivamäe Lasteaed