6.5.29

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis lõimub õppimine liikumisega

Tallinna Kuristiku Gümnaasium väärtustab eri vanuses õpilaste koolipäeva liikuvamaks muutmist, et koolipäev oleks põnevam, et ainetundides oleks rohkem aktiivset tegevust ning et liikumine ei tähendaks üksnes sporti.

Suurim uuendus viimastel aastatel on just noorte istumisaja vähendamine läbi erinevate aktiivsete tundide, aktiivsete vahetundide ja kooli territooriumi atraktiivseks muutmise nii koridorides kui ka õues. Selleks, et koolipäev algaks aktiivselt, suunavad õpetajad õpilasi kooli tulema jalg- ja tõukeratastega ning et seda tõhustada, on kool panustanud spetsiaalsete hoiustamise vahendite soetamisega.

Üha populaarsemaks muutuvad koolis ka aktiivsed tunnid. Ammu teada tõde on, et laps õpib kõige paremini läbi mängu ja tegevuse. Õppeaine läbi viimiseks kasutatakse mänge, tegevusi ja meetodeid, mis soodustavad õpilaste liikumist ka tunnis ning tõstavad nende tähelepanu.

Kooli huvijuht koos vabatahtlikega koostab igaks trimestriks aktiivsete vahetundide graafiku, mis hõlmab kõigil nädalapäevadel kahel suurel vahetunnil nii mänge, tantsu kui ka sportlikke tegevusi. Vahetunnid viiakse läbi aulas, võimlas, koridoris rekreatsioonialadel ning ka õues.

Kool sai hiljuti staadioni kõrvale madalseiklusraja. Seiklusrada koos juba varem olemas olnud liikluslinnakuga meelitab õpilasi koolipäeva jooksul üha rohkem õue.

Aktiivne koolipäev aitab kaasa noorte õpirõõmu suurendamisele, aga ka õpetajate pühendumise ja rahulolu kasvule.

Allikas: Tallinna Kuristiku Gümnaasium