6.5.30

Eesti keele õppe pilootprojekt Tallinna lasteaedade õpetajatele

Sügisel 2017 algas kaheaastane eesti keele õppe pilootprojekt Tallinna venekeelsete lasteaedade õpetajatele.

Projekti eesmärk on keeleõppe võimaluste laiendamine ning keeleoskuse tõstmine  Tallinna munitsipaallasteasutustes. Eesti keele õpetajad osalesid mitmesugustel kursustel, üksteisega vahetati kogemusi. Laste õpimotivatsiooni tõstmiseks kasutati õpet toetavaid nutividinaid. Näiteks loodi LearningApps.org keskkonnas õppemänge (MEMO, ristsõnad jm) ning interaktiivseid eesti keele õppematerjale.

Linnamäe Lasteaed korraldas õppeaasta jooksul koos partnerlasteaedadega mitmeid üritusi ka lastele, lapsed osalesid ühisel laulupeol Liikuri lasteaias.
Projektis osalevad Tallinna Linnamäe Lasteaed, Tallinna Liikuri Lasteaed, Tallinna Allika Lasteaed, Tallinna Lasteaed Delfiin, Lasteaed Naeratus ja Taime Lasteaed. Pilootprojekti koordineerib Tallinna Haridusamet.

Jelena Maslennikova, Tallinna Linnamäe Lasteaia eesti keele õpetaja