6.5.5

Probleemõpe Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis

2017/18. õppeaastal korraldati Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 7. klassidele projektipäevi eluliste teemadega.

Ühe lõimitud probleemõppe ülesandena tuli Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilastel projekteerida ja ehitada kõige kõrgem torn makaronidest ja sefiirist

Kõik õppetunnid toimusid mittetraditsioonilise õppetöö vormis: avatud õpiruum, aineõpetajate üheaegne paralleelne töö segarühmades, kuuikute töömeetodi kasutamine. Lõimiti loodusõpetus, matemaatika, keeled, kunst, tehnoloogia, ajalugu. Ülesanne „Korteriremont“ aitas lastel vastata küsimustele, milline näeb välja unistuste tuba, mis materjale on vaja remondi tegemiseks, kuidas arvutada tapeedikogust, palju on vaja värvi lae värvimiseks, mitu pakki laminaatparketti on vaja osta põranda katmiseks jne.

Järgmisena tuli projekteerida ja ehitada kõige kõrgem torn … makaronidest ja sefiirist. Just need toiduained aitasid lahendada üsna keerulisi füüsika-, disaini- ja tehnoloogiaülesandeid. Kokteilikõrred on suurepärane materjal hulktahukate maailma uurimiseks, kuid ka eestlaste traditsioonilise jõulukaunistuste tundma õppimiseks.

Õpilased said luua midagi ebatavalist, kusjuures igaüks tundis ennast edukana.

Julia Tsõgankova, Aleksandra Dubjagina, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpetajad