7.3.1

Tallinna Juudi Kooli aitab „Märka ja aita!“ tähe all vanu inimesi

30. mail 2018 tänas Tallinn haridusasutuste juhte õppeaasta jooksul tehtud töö eest ning tunnustas hariduskonkursside võitjaid pidulikul vastuvõtul Lillepaviljonis.

Juudi kooli õpilased ja õpetaja Larissa Lutško valmistasid tehnoloogia- ja tööõpetuse tundides suveniire ja ehteid, mille müügitulu annetati vanurite aitamiseks

„Märka ja aita!“ on programm, mis on Tallinna Juudi Koolis alati au sees. Sel õppeaastal aidati vanu inimesi.

Aasta heateoks Tallinna Juudi Koolis võib nimetada 8. klassi poiste heategevusprojekti „Joogipakendi kogumine koolis“. Projekt korraldati koostöös Eesti pandipakendiga, kus eelmisel aastal oldi õppepäeval. See ajendaski noormehi oma algatusega välja tulema. Kooli paigaldati kolm suurt Eesti pandipakendi papist kogumit, kuhu kogunes iga päev hulgaliselt joogipakendeid. Noormehed viisid alg- ja põhikooli klassides läbi selgitustöö puhta keskkonna väärtustest ja projekti vajalikkusest. Plastpudelite eest saadud raha pandi eraldi fondi ning seda kasutatakse heategevuseks, Eesti juudikogukonna vanurite aitamiseks.

EV 100 raames valmistasid õpilased õpetaja Larissa Lutško eestvedamisel tehnoloogia- ja tööõpetuse tundides suveniire ja ehteid. Koostöös Eesti Juudi Kogukonnaga korraldati näitus-laat, mille tulu annetati kogukonna vanurite aitamiseks.

Allikas: Tallinna Juudi Kool