7.3.13

Niguliste muuseumi tegi annetuse Tallinna Heleni Koolile

Heategevusprojektiga koguti raha Tallinna Heleni Kooli meele- ja kõnepuudega laste eritranspordiks Eesti Kunstimuuseumi muuseumitundidesse.

Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret (vasakul) andis erivajadustega laste eritranspordiks kogutud raha üle Tallinna Heleni Kooli direktor Erki Korpile

Jõulude eel algatatud projektiga saadud annetuse 728 eurot andis 18. jaanuaril 2018 Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret üle Tallinna Heleni Kooli direktorile Erki Korpile.

Kogutud summa võimaldab ligi 180 erivajadusega lapsel külastada Eesti Kunstimuuseumi filiaalide, Kumu kunstimuuseumi, Kadrioru kunstimuuseumi, Adamson-Ericu muuseumi ja Niguliste muuseumi haridusprogramme. Tänu Aitan Lapsi fondi ja Eesti Kunstimuuseumi koostööle on Tallinna Heleni Kooli õpilastele muuseumitunnis osalemine „Aitan lapsi kunsti juurde“ projekti raames tasuta.

Tallinna Heleni Kooli esimene õpilaste grupp külastas Eesti Kunstimuuseumi spetsiaalselt erivajadustega lastele välja töötatud haridusprogrammi juba 25. jaanuaril.

„Eesti Kunstimuuseumi kõigis filiaalides on loodud või loomisel spetsiaalsed haridusprogrammid erivajadustega lastele ja noortele. Osalus nendes tundides on tagasihoidlik, sest lapsed vajavad muuseumisse tulekuks eritransporti, mille jaoks tihti ei leita piisavalt ressurssi. Sellepärast sai ka muuseumi initsiatiivil taoline heategevusprojekt algatatud,“ kommenteerib Niguliste muuseumi haridustöö kuraator Külli Kaus.

Eesti Kunstimuuseum püüdleb selle poole, et kunst oleks kättesaadav ja kogetav kõigile sihtgruppidele, sh erivajadustega inimestele. Kõik erivajadustega inimeste muuseumikogemust täiustavad tegevused on Eesti Kunstimuuseumis koondunud ühise nime „Muuseum puudutab“ alla.

Allikas: Tallinna Heleni Kool