7.3.9.2

Kadrioru Saksa Gümnaasiumile annetati raamatuid

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilased kinkisid emakeelepäeva puhul kooli raamatukogule raamatuid.

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilased tutvustasid oma toodud raamatuid ning andsid need raamatukogu juhatajale Leili Naanile pidulikult üle

Traditsiooni algatajaks võib pidada 11. klassi õpilast Marianne Laura Saart, kes kinkis omaalgatuslikult kooli raamatukogule võõrkeelseid kirjandusteoseid.

Aktustel tutvustasid klassid oma toodud raamatuid ning andsid need raamatukogu juhatajale Leili Naanile ka pidulikult üle. Emakeelepäevale kohaselt räägiti selle päeva ja emakeele olulisusest, loeti kaunis esituses luulet ning räägiti palju ja põhjalikult raamatutest. Lugemise olulisusest, keele ajaloost kõnelesid ka eesti keele õpetajad.

Keelt saab hoida kõige paremini end harides, raamatuid lugedes.

Laura-Liisa Perova, Kristel Vaiksaar, Kadrioru Saksa Gümnaasium