8.1.1

Aineolümpiaadid Eestis ja kaugemal

Koolide olümpiaadid toimusid sel õppeaastal 24 ja piirkonnavoorud 17 õppeaines. Koolivoorudes osales kokku enam kui 8200 õpilase. Piirkonnavoorudesse pääses võistlema 2350 õpilast, kellest üleriigilistele võistlustele kutsuti 498.

Üleriigilistel olümpiaadidel osalenud Tallinna õpilased saavutasid kokku 136 auhinnalist kohta, millest 35 olid esikohad. Rohkem kui ühele auhinnalisele kohale tuli 16 õpilast, üks neist võitis koguni viis auhinnalist kohta. Kuus õpilast tulid koju kolme ja kümme õpilast kahe auhinnaga.

Suure panuse aineolümpiaadide õnnestumiseks andsid komisjonide esimehed, kellest enamik on seda tööd teinud juba aastaid (vt lisa 5). Olümpiaadidel edukamaid õpilasi ja nende juhendajaid ning komisjonide esimehi tänati pidulikul vastuvõtul Lillepaviljonis (vt ptk 5.2.4).

Egle Vospert, THA hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist