8.1.1.2

Tallinna õpilased Moskva teisel rahvusvahelisel olümpiaadil

Tallinna õpilasdelegatsioon osales 3.–9. septembrini 2017 rahvusvahelisel olümpiaadil Moskva linna kutsel.

Olümpiaadil osalesid võistkonnad 36 suuremast linnast ja pealinnast üle maailma, esindatud oli 26 riiki. Esimesel võistluspäeval ootas õpilasi ees viktoriin, kus kõikidel õpilasdelegatsioonidel oli vaja leida vastuseid 80 küsimusele (20 küsimust igas olümpiaadi aines – matemaatikas, keemias, füüsikas ja informaatikas).

Õpilased osalesid võistlustel, mis sisaldasid kahte vooru keemias, füüsikas, matemaatikas ja informaatikas. Igasse võistkonda kuulus kaheksa õpilast, kus igas õppeaines osales kaks õpilast.

Individuaalses arvestuses sai Tallinna Õismäe Vene Lütseumi 12. klassi õpilane Serafima Afanasieva pronksmedali keemias.

Tallinna linna delegatsioon osales koosseisus: Anna Krupina ja Serafima Afanasieva Tallinna Õismäe Vene Lütseumist, Nikita Leo, Henri Erke Kaup, Marilin Moor, Silver-Toomas Ant ja Kerttu Saadi Gustav Adolfi Gümnaasiumist ning Aleksandr Tšernõh Tallinna Humanitaargümnaasiumist.

Õpilaste juhendajate ja saatjatena olid kaasas Auli Reitel (GAGi reaalainete õppetooli juhataja), Kaja Pello (Tallinna Humanitaargümnaasiumi haridustehnoloog ja arvutiõpetaja) ning Egle Vospert (Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist).

Reet Nõmmoja, THA hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist