8.1.2

Ülelinnalised ainevõistlused 2017/18. õppeaastal

Ülelinnalisi ainevõistlusi korraldavad Tallinna Õpetajate Maja ja õpetajate aineühendused.

Nuputamisvõisluse ROSIN võitjaks 3.-4. klasside arvestuses tuli Vanalinna Hariduskolleegiumi võistkond

Teise koha saavutas Tallinna 21. Kooli võistkond

Ainevõistluste kaudu soovitakse motiveerida ärksate õpilaste tahet pidevaks ainealaseks enesetäiendamiseks ning anda neile võimalus hinnata oma oskusi ja seada uusi eesmärke. Eduelamus ergutab saavutusvajadust. Õpilastes areneb meeskonnatunnetus, koostööd tehakse ka võistluste vahelisel ajal.

Koostööd teevad ka õpetajad, mis on muuhulgas oluline ka muutunud õpikäsituse rakendamisel. Võistluste korraldamisse kaasatakse ka teisi partnereid, sh eksperdid, hindajad, eripreemiate andjad jne. Ainevõistluste parimate õpilaste nimed leiab lisast 6.

Allikas: Tallinna Õpetajate Maja