8.1.2.1

Algõpetuse aineühenduse korraldatud ainevõistlused

Aktiivne ainevõistluste korraldaja oli 2017/18. õppeaastal algõpetuse aineühendus.

Ettelugemise päeval „Kõik on kõige targemad“ oli näha, et vanad head koolilood on õpilaste seas ikka au sees

Üheskoos Eesti Lastekirjanduse Keskusega korraldati juba üheksas ettelugemispäev Tallinna koolide 4. klasside õpilastele, mis seekord pühendatud laste ja noorte kultuuriaastale. Kahekümne neljanda ettelugemise päeva teema oli „Kõik on kõige targemad“.

17. aprillil 2018 toimus juba kuuendat korda Jakob Westholmi Gümnaasiumi algklasside majas matemaatika-nuputamisvõistlus ROSIN (Rõõmus Osav Sõbralik Innukas Nuputaja) Tallinna koolide 2. klasside õpilastele, 18. aprillil 2018 viiendat korda matemaatika-nuputamisvõistlus ROSIN Tallinna koolide 3.–4. klasside õpilastele.

Võistluse eesmärk on innustuda lapsi tegelema matemaatikaga, anda võimalus näidata oma teadmisi ja oskusi nuputamise, arvutamise, loogika vallas, saada kogemus osalemiseks matemaatikaalastel võistlustel, teha koostööd meeskonnas.

2. klasside ROSINal osales 20 Tallinna kooli kolmeliikmelist võistkonda, 3.–4. klasside ROSINal osales 28 Tallinna kooli neljaliikmelist võistkonda. Õpetajatega mängis lauamänge MTÜ Mänguveski looja Meelis Looveer.

Matemaatika-nuputamisvõistluse ROSIN korraldasid Tallinna Õpetajate Maja algõpetuse aineühendus ja Jakob Westholmi Gümnaasiumi algõpetuse ning reaalainete õppetool. Korraldusmeeskonda kuulusid ka õpetajad Kadrioru Saksa Gümnaasiumist, Tallinna Kesklinna Põhikoolist ja Gustav Adolfi Gümnaasiumist.

Võistlust toetasid Tallinna Õpetajate Maja, Jakob Westholmi Sihtasutus, kommivabrik Orkla Eesti AS, Baltic Restaurants Estonia AS. Muusikalise vahepalaga esinesid 17. aprillil Kadrioru Saksa Gümnaasiumi koolituskeskuse õpilased Jane Lauteri juhendamisel, 18. aprillil Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased õpetaja Ly Tammeriki juhendamisel.

Kaia Rikson, algõpetuse aineühenduse juht