8.1.3

Tallinna koolinoorte XXXIV sportmängud

Tallinna koolinoorte sportmängude raames osales võistlustel 45 gümnaasiumi ja 60 põhikooli (sh erakoolid) kokku 14 100 õpilasega.

Koolinoortemeister 2017/18 gümnaasiumi noor-meeste korvpallis on Tallinna Reaalkool

Koolinoorte meistrivõistlused toimusid 16 spordialal. Koolidel oli võimalus osaleda 34 erineval võistlusel-turniiril. Koolispordivõistluste paremad tulemused on kajastatud lisas 7.

Linna parimad koolid XXXIV sportmängudel on:

  • Põhikooli astme arvestuses: 
    1. koht – Tallinna Reaalkool, 2. koht – Tallinna Saksa Gümnaasium, 3. koht – Tallinna Nõmme Põhikool.

  • Gümnaasiumiastme arvestuses:
    1.–2. koht – Tallinna Reaalkool ja Gustav Adolfi Gümnaasium, 3. koht – Tallinna Saksa Gümnaasium.

Parimaid koole autasustati 2017/18. õppeaasta pidulikul lõpetamisel Lillepaviljonis. Parimad sportlased ja nende õpetajad kutsuti pidulikule vastuvõtule Tallinna Õpetajate Majas (vt lisa 8).

Andres Vakra, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist