8.4.1

Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilaste saavutused teadustööde riiklikul konkursil

Tallinna Saksa Gümnaasiumi (TSG) õpilastele oli 2018. aasta õpilaste teadustööde konkurss eriti edukas.

TSGs on väga pikaajaline õpilaste teaduslike uurimistööde tegemise kogemus. Uurimistöödega gümnaasiumis alustati 1996. aastal, seega üle 10 aasta varem, kui see sai kohustuslikuks riikliku õppekava alusel kõikidele koolidele.

Viimasel viiel aastal on kooli parimad õpilasuurimistööd ja nende tegijad osalenud Eesti Teadusagentuuri korraldatud õpilaste teadustööde riiklikul konkursil, jõudnud oma töödega II vooru ja saanud võimaluse osaleda õpilaste teadusfestivalil.

Viiest konkursile saadetud uurimistööst jõudis II vooru ja teadusfestivalile neli tööd, mis kõik said ka ühe või teise tunnustuse osaliseks.

Martina Eerme uurimistöö teemal „Etniline segregatsioon Tallinna koolinoorte vaba aja ruumikasutuses“ (juhendajad Ivi Olev ja Rein Ahas) võitis Kultuuriministeeriumi eriauhinna, Rahandusministeeriumi eriauhinna, ERMi eriauhinna ning teadustööde konkursi II preemia (800 eurot, lisaks osalemine teaduskonverentsil London International Youth Science Forum 2018).

Merili Kärki uurimistöö „Värvitoonide nimetamisega seotud probleemid, seigad ja eripärased nimetused värvidega tööalaselt kokkupuutuvate inimeste praktikas“ (juhendaja Anu Tuulmets) sai Tallinna Ülikooli eriauhinna.

Mari Meriste praktiline töö „Pühalepa neiu traditsioonilise rahvarõivakomplekti valmistamine“ (juhendajad Külli Arand ja Kristi Haarde) pälvis ERMi eriauhinna.

Anna-Maria Nikolajeva uurimistöö „Sotsiaalmeedias esitatud kaebuste menetlemise viisid kolme Eesti restorani näitel“ (juhendaja Ivi Olev) sai Sotsiaalministeeriumi eriauhinna.

Asjaosalised on õnnelikud, et pikaajaline uurimistööde tegemise kogemus sel õppeaastal ka väärilise tunnustuse sai.

I preemia said Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste ning II preemia Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpilase töö.

Ivi Olev, Tallinna Saksa Gümnaasiumi loodus-ja reaalainete õppetooli juhataja