8.4.15

Tallinna õpilased teipisid Teletorni seinale kunstiteose

Pelgulinna Gümnaasiumi õpilased osalesid teibikunsti õpikojas, näitusel ja teipisid koos teistega Tallinna Teletorni seinale suure ühisteose teemal „Big Data“.

Pelgulinna Gümnaasiumi õpilaste ühisteos „Big Data“, mille nad teipisid Teletorni seinale

Õpilaskunsti festivali Eksperimenta! raames viis Tape That! kunstnikerühmitus Berliinist Goethe Instituudi kutsel läbi kahepäevase teibikunstiõpikoja eri koolide õpilastele (Narva Vanalinna Riigikool, Tallinna 21. Kool, Tallinna Saksa Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Pelgulinna Gümnaasium, Sally Stuudio).

Õpikojas valmisid õpilaste ja Tape Thati koostöös eraldiseisvad teibikunstiteosed, mille said õpilased peale näitusel väljapanemist kaasa võtta.

Teletorni jäi aga tervet suurt sissepääsutunneli seina täitma aasta lõpuni võimas teibiinstallatsioon, mis valmis kolme päeva jooksul 8.–9. klasside õpilaste ja nende juhendajate Annika Tontsi (Pelgulinna Gümnaasium) ja Erik Joasaare (Tallinna Saksa Gümnaasium) ning Berliinist kohaletulnud kunstnike Nicolas Lawini ja Adrian Ditterti (Tape That! Rühmitus) ühistööna.

Annika Tonts, Pelgulinna Gümnaasiumi kunstiõpetaja