8.4.8

Tallinna koolide õpilased olid edukad õpilasfirmade programmis