8.5.3

Tegusad ja tunnustavad direktorid ja haridusasutused

Tallinna Haridusamet peab tunnustamist väga oluliseks, püüdes ise olla eeskujuks. 2017/18. õppeaastal andis haridusamet välja hulgaliselt auhindu. Tiitleid „Tegus juht“, Tegus haridusasutus“, „Tunnustav kool“ ja „Tunnustav lasteaed“ anti välja esimest korda.

Hendrik Agur

Grüüne Ott

Tegus juht 2018

Tallinna Haridusamet valib igakuiselt kuu haridusjuhti ja haridustegu, et märgata ja tunnustada häid juhte ning silmapaistvaid haridustegusid.

Direktorid, keda on 2017/18. õppeaastal enim esitatud kuu haridusjuhi nominendiks ja kes on saanud auhinna, pärjati tiitliga „Tegus juht 2018“:

  • Hendrik Agur (Gustav Adolfi Gümnaasium)
  • Grüüne Ott (Tallinna Endla Lasteaed)

Tegus haridusasutus 2018

Tiitliga „Tegus haridusasutus 2018“ tunnustati asutusi, kelle tegusid on sel õppeaastal enim esitatud kuu haridusteo nominendiks:

  • Tallinna 21. Kool
  • Tallinna Kullatera Lasteaed.

Tunnustust „Tegus haridusasutus 2018“ on vastu võtmas Tallinna 21. Kooli direktor Meelis Kond

Tunnustava kooli tiitlit on vastu võtmas Tallinna Südalinna Kooli direktor Veiko Rohunurm

Tunnustava lasteaia tiitlit on vastu võtmas Tallinna Mardi Lasteaia direktor Triinu Kotkas

Tunnustav kool ja tunnustav lasteaed 2017/18

Haridusamet soovib tunnustada haridusasutusi, kes märkavad oma õpilaste, töötajate ja meeskondade tegutsemist ning on esitanud neid ka tunnustamisele.

Tiitlid „Tunnustav kool“ ja „Tunnustav lasteaed“ anti haridusasutustele, kes sel õppeaastal on esitanud enim taotlusi „Tallinn tänab ja tunnustab“ ning „Eestimaa õpib ja tänab“ konkurssidele.

  • Tiitli „Tunnustav kool 2018“ said Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium ja Tallinna Südalinna Kool.
  • Tunnustav lasteaed 2018 on Tallinna Mardi Lasteaed.
  • Auhinnad anti üle õppeaasta pidulikul lõpetamisel Lillepaviljonis.
 

Marika Pettai, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist