8.5.5

Koostööprojekt 2017/18

Konkursi „Koostööprojekt“ eesmärk on tunnustada ja motiveerida haridusasutusi tegutsema üheskoos.

Auhinna „Koostööprojekt 2018“ võitnud õpikodade projekti „Vau! Ohoo!“ ellu viinud õpetajad õpetajad Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Kalamaja Põhikoolist, Tallinna 21. Koolist ja Tallinna Järveotsa Gümnaasiumist (projektis osales ka Tallinna Ühisgümnaasium)

2017/18. õppeaastal esitati konkursile 35 projekti, millest esitlusvooru valiti 15. Komisjon märkas, et paljud projektid toetasid muutunud õpikäsituse elluviimist.

Auhinna „Koostööprojekt 2018“ said:

  • Gustav Adolfi Gümnaasium, Kalamaja Põhikool, Tallinna 21.Kool, Tallinna Ühisgümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium – õpikodade projekt „Vau! Ohoo!“ (läbi praktiliste katsetuste ja õppijate aktiivsuse saavutatakse põnev õpikogemus)

  • Haabersti Vene Gümnaasium interaktiivne täppisteaduste mitmevõistlus „Mesimumm“ (võimaldab tõsta õpilaste huvi reaal- ja loodusteaduste ainete vastu, kasutades interaktiivseid ja kaasavaid õppemeetodeid)

  • Pirita Majandusgümnaasium saatkondade kuu (vanematekogu korraldatav üritus võimaldab teadlikult kaasa aidata kooli arendamisele ning kaasata entusiastlike vanemate häid mõtteid ja toetust kooli õpikultuuri loomisel)

  • Pirita Kose Lasteaed „100 rahvamängu Eesti lastele“ (26 lasteaia, kahe kooli ja rahvusvaheliste partnerite koostöös valminud õppematerjal on abivahendiks mängutraditsioonide tutvustamisel)

  • Tallinna Endla Lasteaed „Meeskonnaga koos kasvamine lasteaiast laste ja perede jaoks mõeldud aiaks“ (projekt on näide sellest, kuidas täiskasvanute mõtte muutusest, avatusest ja partnerite kaasamisest sõltub, kas lapse päevad on aias õnnelikud)

  • Tallinna Kullatera lasteaed koostöö robootika vallas (projekt õpetab, suurelt ja julgelt mõeldes saab palju ära teha lasteaia maine kujundamiseks, enda nähtavaks tegemiseks, lasteaia kaasajastamiseks ja teiste innustamiseks)

  • Tallinna Sikupilli Lasteaed koostöös peitub jõud (lasteaia eestvedamisel on koondatud asumi haridusasutuste selts, kes aktiivselt ja eesmärgipäraselt tegutsedes on kaasanud lapsevanemad ja mitmeid koostööpartnereid).

  • Tallinna Tondiraba Huvikool pälvis eripreemia uuendusliku ja põneva projekti eest huvihariduse ja üldhariduse lõimimisel.

Auhinnaks oli kõigile haridusameti tunnustuskiri, karikas ja kingitus, need anti üle õppeaasta pidulikul lõpetamisel Lillepaviljonis.

Marika Pettai, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist