8.5.7

Edukas juhendamine ja osalemine olümpiaadidel

Koolide õppetöö oluliseks osaks on teadmiste ja oskuste proovilepanek aineolümpiaadidel. Üleriigilistel olümpiaadidel saavutasid Tallinna õpilased 2017/18. õppeaastal 136 auhinnalist kohta, neist 35 esikohta.

Eduka tulemuse saavutamise eelduseks on õpetajate ja õppijate partnerlus – õppija iseseisev töö ja hea juhendamine ning mõlema puhul suur pühendumus. 2013. aastast antakse välja tunnustust „Aasta olümpiaadide juhendaja“.

„Aasta olümpiaadide juhendaja 2018“ on Tallinna Reaalkooli ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi keemiaõpetaja Martin Saar, kelle õpilased on viimase kümne aasta jooksul osalenud edukalt ülelinnalistel olümpiaadidel ja üleriigilistel lõppvoorudel ning rahvusvahelistel olümpiaadidel.

Peaauhinna „Edukas kool 2017/18. õppeaasta olümpiaadidel“ said koolid, kelle õpilased saavutasid ülelinnalises ja -riigilises üldarvestuses enam auhinnalisi kohti: Tallinna Reaalkool (1. koht), Gustav Adolfi Gümnaasium (2. koht), Tallinna Prantsuse Lütseum ja Vanalinna Hariduskolleegium (3. koht).

Auhind „Edukas osalemine 2017/18. õppeaasta olümpiaadidel“ anti Tallinna Õismäe Gümnaasiumile, kes saavutas võrreldes eelmise aastaga suurima kasvu auhinnaliste kohtade osas.

Auhind „Edukas põhikool 2017/18. õppeaasta olümpiaadidel“ anti Tallinna Nõmme Põhikoolile, kelle õpilased saavutasid põhikoolide arvestuses enam auhinnalisi kohti kokku olümpiaadide piirkonnavoorus ja üleriigilises lõppvoorus käesoleval õppeaastal.

Auhinnaks olid Tallinna Haridusameti tunnustuskiri, karikas ja kingitus.

Egle Vospert, THA hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist