8.5.9

Aasta õppijate tunnustamine täiskasvanud õppija nädal 2017

17. oktoobril 2017 tunnustati Tallinna raekojas Tallinna aasta õppijaid, koolitajaid ja teisi täiskasvanuõppega seotud tegijaid.

Tunnustused antakse välja täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames, mille motoks oli seekord „Õppimine seob põlvkondi“. Tallinna aasta õppija on Kauri Kurvits (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium), kes lõpetas gümnaasiumi aastal 2017. Omamoodi väljakutseks oli keskhariduse ja korstnapühkija kutse samaaegne omandamine, kuid suurem väljakutse – kõrghariduse diplom – seisab ees. Kauri hoolsus, töökus, oskus oma tegevusi planeerida ja uusi sihte ning eesmärke seada muudab kõrghariduse poole püüdlemise tema jaoks loogiliseks ja kahtlemata jõukohaseks tegevuseks. (Kandidaadi esitaja: Sigrid Abiline, klassijuhataja, ajalooõpetaja)

Tallinna aasta koolitaja on Anneli Salk (MTÜ Pro Civitas, täiskasvanute koolitaja), kes toetab täiskasvanud õppijaid, lähtudes nende individuaalsetest vajadustest õppeprotsessis. Samuti teeb ta kõik endast oleneva, et koolitusel osalejad saaksid headeks tuttavateks ning toetaksid teineteist nii õppimises kui ka teadmiste ellu rakendamises. (Kandidaadi esitajad: Tiit Ollin, MTÜ Pro Civitas; Margot Toompark, Kinnisvarakool OÜ)

Tallinna aasta raamatukogu: Raamatukogubuss Katarina Jee, raamatukoguhoidja Annika Redi. Raamatukogubuss tekitab inimestes positiivset emotsiooni ja meelitab sisse astuma. Ja kui inimene on juba bussi sisse astunud, siis ega raamatukoguhoidja teda ilma raamatu või infovoldikuta niisama naljalt ära minna ei lase. Tallinna Keskraamatukogu raamatukogubuss Katarina Jee on Eesti ainus raamatukogubuss, mis teenindab tallinlasi alates 2008. aastast. (Kandidaadi esitaja: Kaie Holm, Tallinna Keskraamatukogu/direktor)

Tallinna aasta õpitegu: keelekohvikud raamatukogudes, Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna pearaamatukoguhoidja Nadezhda Geryak. Keelekohvikus osalevad inimesed on enesekindlamad ja julgevad sagedamini eesti keeles kõneleda. Osalejate tagasisidest on näha, et nii mõnigi on keelekohviku eeskujul härjal sarvist haaranud ja ka argielu olukordi keelepraktikaks kasutanud. Keelekohvikud on osalejaile näidanud, et õppimine ei toimu ainult klassiruumis ja koos õpetajaga. Õppimine võib toimuda kogu aeg ja igas olukorras. (Kandidaadi esitaja: Kristel Palk, Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja)

Tallinna aasta koolitussõbralik organisatsioon: Tallinna Kadaka Lasteaed, direktor Marianne Liiv. Personali järjepidev arendamine on Kadaka lasteaia pikaajaline siht ja põhimõte. Personalipoliitika toetab tugevalt töötajate edasiõppimist. Igal aastal on neil vähemalt 2 inimest, kes õpivad ülikoolis (bakalaureuse lõpp või magistriõpe). Juhtkond kuulab tähelepanelikult, mida arvatakse töötajatest kolleegide ja lapsevanemate seas: kel ikka silm särab, seda julgustatakse ülikoolis edasi õppima, ametiredelil tõusma.

Tallinna mitmekülgne õppija 2017: Marge Pareiko, Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilane. Ta on julgustanud õppima oma lapsi ja tuttavaid. Klassijuhataja iseloomustab Marget energilise, tööka, laia silmaringiga ja väga kohusetundliku inimesena. Marge on kiire õppija. Ta on ideaalne näide projektist „VÕTA“. Koolis on ta mõnel päeval ainult kaks tundi, et taas tööle või täiendkoolitusele joosta. (Kandidaadi esitaja: Maire Ender, Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium)

Parim kogukonna siduja 2017: Ivika Türkson, Kultuurikeskus Kaja, Kultuuriköök 82 projektijuht. Ivika on Kultuurikeskuse Kaja uue üksuse Kultuuriköök 82 välja arendanud ideest teostuseni. Kultuuriköök 82 üheks osaks on pakkuda täiskasvanutele võimalust täiendada oma teadmisi kokakunsti alal. Õppijatele on võimaluste piires loodud parimad tingimused oma huvialade harrastamiseks ja uute teadmiste omandamiseks. (Kandidaadi esitaja: Tiiu Polli, Mustamäe Linnaosa Valitsus, kultuurisektori peaspetsialist)

Viivi Lokk, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist, TÕN Tallinna koordinaator