8.6.11

Neli Tallinna haridusasutust said keelekümbluse kvaliteediauhinna

2.–3. novembril 2017 anti Tartus keelekümbluskonverentsil „Õppija areng ja õppimise käsitus“ üle riiklikud kvaliteediauhinnad „Keelekümblusasutus 2017“.Kõrge tunnustuse pälvis kolm Tallinna kooli ja üks lasteaed.

Kvaliteediauhinnaga „Keelekümblusasutus 2017“ tunnustatud Tallinna Tallinna Vindi Lasteaia meeskond

Tallinna Kunstigümnaasium sai keelekümbluse kvaliteediauhinna koostöö eest huvirühmade ja partneritega. Toodi välja, et kooli põhiväärtused – koostöö ja avatus – väljenduvad igapäevases koolielus ja kooli juhtimises. Koostöist lähenemist näitab kollegiaalne juhtimisviis, kus arendustegevuse järjepidevuse tagamiseks on juhtimisse kaasatud ka õpetajad ning vastutus on jagatud meeskonnale.

Muljetavaldavaks peeti kooli ettevõtlikkust oma kogemuste, sh keelekümbluse põhimõtete vahendamisel ja ise teistelt õppimisel. Meetoditeks on seejuures töövarjutamine, koostööseminarid, koolituste korraldamine, ühisprojektid sõsarkoolidega ja ülelinnaliste võistluste algatamine. Kooli avatusele räägivad kaasa lahtiste uste päevad, valmisolek huviliste ja külaliste vastuvõtuks, ennetav suhtlemine meediaväljaannetega ning pedagoogilise praktika baaskooliks olemine, lastevanemate kaasamine õppetöösse ja palju muud.

SA Innove keelekümblusprogrammi raames väljaantava kvaliteediauhinna said veel Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium (TMHG) ja Tallinna Pae Gümnaasium.

TMHGd tunnustades sõnas Innove õppekava ja metoodikakeskuse juhataja Natalja Mjalitsina, et „kui neid ei oleks olemas, siis tuleks nad välja mõelda …“.

Konverentsil viidi läbi paneelsessioonid ja töötoad. Ühe töötoa juhendajateks olid Pae gümnaasiumi õpetaja ja õppealajuhataja Natalia Presnetsova ning 11.b klassi õpilased Laura Pitšugina, Maksin Kolossov ja Andrei Pankraatov. Töötoa teemaks oli „Õpilaste keeleoskuse ja üldpädevuste arendamine karjääriõpetuse toel“.

Tallinna Vindi Lasteaed pälvis kõrge tunnustuse juba teist aastat järjest. Vindi lasteaed on keelekümblusprogrammi pilootlasteaed alates aastast 2003. Keelekümblusmetoodika on Vindi lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse lahutamatu osa, programm on hästi juhitud ja annab häid tulemusi. Lasteaed alustas ühe rühmaga, peagi lisandus teine rühm ning tänaseks tegutseb lasteaias kaks varajast täielikku ja üks osalist keelekümbluse metoodikat kasutavat rühma.

Lasteaed järgib kindlalt keelekümbluse põhimõtteid ja eesmärke ning on saavutanud selles kõrge kvaliteedi ja ulatusliku mõju. Tagasiside lastevanematelt on positiivne. Kakskeelse majana toimub loomulik lõimumine igapäevaste tegevuste kaudu erinevate rahvuste vahel. Rikastav kakskeelsus on võimalik, sest lasteaed korraldab keeleõpet läbimõeldult ja sihipäraselt, hoides laste ja pedagoogide motivatsiooni ning kujundades ka lapsevanemate positiivsest suhtumist eesti keele ja kultuuriga tutvumisse.

Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor

Izabella Riitsaar, Tallinna Pae Gümnaasiumi direktor

Merike Kõrven, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õppejuht

Nonna Meltsas, Tallinna Vindi Lasteaia direktor