8.6.12

Kaks Tallinna lasteaeda said väärtuskasvatuse auhinna

21. novembril 2018 andis TÜ eetikakeskus üle väärtuskasvatuse auhinnad, kuue lasteaia hulgas pälvisid tunnustuse „Hea lasteaia teerajaja“ Tallinna Lasteaeda Rukkirääk ja Tallinna Jaan Poska Lasteaed.

Tallinna Lasteaeda Rukkirääk tunnustati laste sotsiaalsete oskuste arendamise, põnevate õppekäikude läbiviimise ja oma lasteaia tunde väärtustamise eest. Tallinna Jaan Poska Lasteaed sai tunnustuse põnevate mänguliste tegevuste, tervislike eluviiside propageerimise ja koostöise organisatsioonikultuuri kujundamise eest.

Konkurssi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi raames.

Konkursside eesmärk on tunnustada koolide ja lasteaedade tööd nendes valdkondades, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised: õpilaste erinevate annete ja võimete parim võimalik väljaarendamine, õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujundamine, õpivalmiduse tagamine kogu elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine.

Konkursside „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ tiitlid anti üle Tartus 10. väärtuskasvatuse konverentsil „Kuulata ja kõnelda ehk Dialoogilisest kommunikatsioonist koolis“.

Nele Punnar, TÜ eetikakeskuse projektijuht