8.6.13

Kolmas koht konkursil „Aasta õpirände edendaja 2018“

Sihtasutuse Archimedes korraldatud konkursil „Aasta õpirände edendaja 2018“ pälvis 3. koha Tallinna 21. Kooli inglise keele ja giidiõpetuse õpetaja Merle Teever.

Merle Teever on kooli õpirände koordinaatorina on esitanud ERASMUS+ KA1 projektitaotlusi, mis on ekspertkomisjonilt saanud vaid kõrgeid hinnanguid. Taotluste puhul on ära märkimist leidnud nende põhjalikkus, konkreetne fookus ja planeerimise detailsus.

Merle Teever peab oluliseks, et rahvusvahelist enesetäiendamist õpirände vormina saaksid kogeda võimalikult paljud õpetajad erinevatest kooliastmetest ja õppetoolidest, algõpetusest juhtkonnaliikmeteni.

Oma toetava ja inspireeriva suhtumisega on Merle Teever suutnud luua koolis nn omaette õpirände kogukonna, mis pidevalt suureneb ja kes õpirände-

projektiga üha rohkem liituda soovivad. Tema isegi on motiveeritud ja pühendunud õppija, kes jagab süsteemselt oma kogemusi, teadmisi ja parimaid praktikaid kolleegidele.

Erasmus+ õpirände projektides osalemine on saanud Tallinna 21. Kooli õpetajate professionaalse arengu loomulikuks osaks. Tallinna 21. Kooli õpetajad on osalenud koolitustel või olnud töövarjuks Suurbritannias, Iirimaal, Portugalis, Hollandis, Hispaanias, Kreekas, Itaalias, Prantsusmaal ja Maltal.

Erasmus+ koordinaatorina peab õpetaja Teever ka avalikku õpirände blogi, kuhu on koondatud kõikide õpetajate õpirännetelt kogutud huvitavad ja uudsed õppematerjalid, lingid, videod ja töölehed.

Aasta õpirände edendaja 2018 auhind anti üle 9. mail toimunud tänuüritusel „Archimedes tunnustab“. Aasta õpirände edendajaks valiti Margit Rammo Sihtasutusest Innove.

Juta Hirv, Tallinna 21. Kooli direktori asetäitja-arendusjuht