8.6.14

Kolmkümmend Tallinna haridusasutust pälvis tunnustuse „Roheline lipp“

2017/18. õppeaastal tunnustas ökomärgise „Roheline lipp“ taotluste hindamiseks
moodustatud komisjon 30 Tallinna haridusasutuse keskkonnahariduslikku tööd.

Mustamäe reaalgümnaasium viis läbi projekti „Puumaterjali korduvkasutus tööõpetuse tundides“, mille üheks väljundiks olid lustakad linnumajad. Kooli tegevust tunnustati Rohelise lipuga

Programmi „Roheline kool“ (Eco-schools) ees- märgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb 49 tuhat kooli 64 riigist. Tallinnast osales 2017. aasta novembri seisuga programmis 52 haridusasutust.

Aastal 2017 pälvis tunnustuse 19 haridusasutust: Tallinna Sikupilli Lasteaed, Tallinna Asunduse Lasteaed, Tallinna Linnupesa Lasteaed, Tallinna Lepatriinu Lasteaed, Lasteaed Maasikas, Tallinna Tuule Lasteaed, Tallinna Lasteaed Kaseke, Tallinna Ümera Lasteaed, Tallinna Kristiine Lasteaed, Tallinna Lasteaed Rabarüblik, Tallinna Lasteaed Vesiroos, Tallinna Arbu Lasteaed, Tallinna Lasteaed Sinilind, Tallinna Mahtra Põhikool, Tallinna Tehnikagümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Kadaka Põhikool, Tallinna Ühisgümnaasium, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium.

Lipud anti üle Tallinna haridusasutuse juhtidele suunatud keskkonnahariduse konverentsil 26. septembril 2017 Energia avastuskeskuses. Tunnustus kehtib septembrini 2019.

Aastal 2018 sai Rohelise lipu laureaadiks 11 haridusasutust: Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Tallinna Meelespea Lasteaed, Rannamõisa Lasteaed, Tallinna Lasteaed Sipsik, Tallinna Seli Lasteaed, Tallinna Lindakivi Lasteaed, Tallinna Lasteaed Südameke, Tallinna Liikuri Lasteaed, Tallinna Kuristiku Lasteaed, Tallinna Tondi Põhikool, Kadrioru Lasteaed ja Tallinna Liivalossi Lasteaed.

Lipud anti pidulikult üle Tallinna Õpetajate Majas 5. mail 2018, tunnustus kehtib maini 2020.

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi Rohelise Kooli tegevustesse on hõlmatud kõik sihtrühmad, tundides lahendatakse keskkonnaprobleeme. Tavapärane on see, et õpilased valivad praktilise töö teemadeks kooliümbruse korrastamisprojekte, õppides ja uurides ühtlasi ka taimestikku. Korraldatakse palju keskkonnasõbralikke üritusi. Osaleti üleeuroopalisel jäätmetekke vähendamise nädalal, et anda oma panus inimeste teadlikkuse tõstmisse jäätmetekke vähendamise ja vältimise valdkonnas. Läbi on viidud järgmised ettevõtmised: „Kleepsud postkastidele – paberikasutuse vähendamine“, „Kantseleitarvete korduvkasutus“, „Puumaterjali korduvkasutus tööõpetuse tundides“.

Tallinna Mahtra Põhikool liitus Rohelise Kooli programmiga 2017. aasta septembris. Kooli töörühmas on iga vanuseastme õpilasi, õpetajaid, töötajaid, juhtkonna liikmeid ja lapsevanemaid. Projekti eestvedajateks on Svetlana Todorovskaja ja Jelena Demjantšuk. Kool osaleb juba mitmendat aastat ka Tallinna Haridusameti ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnahariduslikes programmides. Rohelise lipu andis neile üle Rohelise Kooli projektijuht Sirje Aher 14. novembril 2017.

Tallinna Kuristiku Gümnaasium liitus programmiga oktoobris 2017. Projekti on kaasatud kogu kool, moodustatud on keskkonnatöörühm. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse. Õpilaste ja õpetajate hulgas viidi läbi keskkonnaküsitlus, mille alusel valmis kooli keskkonnaanalüüs ja seejärel tegevuskava õppeaastaks. Tegevuskava täieneb iganädalaselt, kuna keskkonnaharidust lõimitakse õppetöösse pidevalt. Aastas tegeldakse Kuristikus süvitsi kolme teemaga: globaalne keskkond; prügi ja jäätmed ning tervis ja heaolu. Toimuvad temaatilised eriüritused, töötoad ja projektid.

Kooli keskkonnapõhimõtted on järgmised: kustutame ruumist lahkudes tuled, ei raiska vett, taaskasutame paberit, osaleme keskkonnateemalistes projektides, prügi maha ei viska, sorteerime prügi õigesti, käime võimalikult palju jala, ei raiska toitu, õpime aktiivselt õues ja kasutame oma koolihoovi võimalusi ning hoiame loodust ja loomi.

Tallinna Mahtra Põhikooli õpilased panid üles lindude söögimaju

Allikas: Tallinna Keskkonnaveeb, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Tallinna Mahtra Põhikool (Jelena Demjantshuk), Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Kuristiku gümnaasiumi Rohelise Kooli tegevused on näha pidevalt täienevas blogis

kuristikurohelised.blogspot.com