8.6.15

Tallinna Kesklinna vanema tunnustused haridustöötajatele

Tallinna Kesklinna vanemal on meeldiv traditsioon tunnustada igal aastal ka haridustöötajaid.

Kesklinna vanema Eesti Vabariik 100 tänuvastuvõtul Lauluväljaku klaassaalis andis kesklinna vanem Tallinna 21. Kooli „Aasta inimese“ tiitli noorele muusikaõpetajale Kristjan Õmblusele. Kristjan Õmblus on silmapaistva pühendumisega panustanud kooli muusikahariduse ja õppesuuna arengusse. Noor pedagoog juhendab innustunult 4.a klassi orkestrit, viljeleb kõrgel tasemel koorimuusikat ning on loonud uue gümnaasiumiastme segaansambli.

Kristjan Õmblus valmistab ette ja suunab õpilasi osalema aineolümpiaadidel, mis on olnud tulemuslikud ning pärjatud esikohtadega nii Tallinna piirkonnavoorus kui üleriigilisel muusikaolümpiaadil. Ta andis suure panuse ka Eesti Vabariik 100 ürituste ettevalmistamisele ja Tallinna 21. Kooli 115. aastapäeva pidulike kontsert-aktuste läbiviimisele.

Kesklinna haridustöötajate vastuvõtul autasustati Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi pedagoogi Elen Vainot Tallinna Kesklinna aasta õpetaja tiitliga.

Elen Vaino on töötanud TKVGs üle 30aasta algklasside õpetajana, juhendab ainesektsiooni tööd, osaleb aktiivselt kooli õpikeskkonna arengus. Õpetaja Vaino kasutab tunnis infotehnoloogiaid, roboteid ja tegeleb õpilastega koos programmeerimisega, ta on välja töötanud kompleksõppe programmi algkoolile.

Tallinna Südalinna Kooli õpetaja Riina Abner sai ka Kesklinna valitsuselt tunnustuse „Aasta inimene 2018“.

Juta Hirv, Tallinna 21. Kooli direktori asetäitja-arendusjuht; Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium; Tallinna Südalinna Kool