8.6.20

Kaks õpetajat jõudsid töisel teekonnal 50. verstapostini

Pool sajandit ühes ametis töötanud inimesi leida pole lihtne, kuid 2017/18. õppeaastal jõudsid selle verstapostini koguni kaks Tallinna õpetajat.

Elle Veigel, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kõige pikema staažiga õpetaja, kel jätkub entusiasmi ning pühendumist ka 80-aastasena

Need on Ehte Humanitaargümnaasiumi õpetaja Albert Koltunov ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpetaja Elle Veigel. Ehte Humanitaargümnaasium korraldas 15. mail 2018 kehalise kasvatuse õpetaja Albert Koltunovi tööjuubeli ning rahvusvahelise perepäeva tähistamiseks perespordipäeva. Osales umbes 670 õpilast, 55 õpetajat ja 29 lapsevanemat.

Elle Veigel on Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kõige pikema staažiga õpetaja, kel jätkub entusiasmi ning pühendumist ka 80aastasena. Poole sajandi jooksul on temast kujunenud innustav ja uuenduslik elukestva õppe eeskuju – õpetaja nii oma kolleegidele kui tuhandetele õpilastele. Tema meetodite hulgas on ammuseid võtteid läbisegi kõige uuematega, leides nende hulgast alati efektiivseimad.

Elle Veigel lähtub alati õpilase arengust ning see printsiip hariduses ei vanane kunagi. Ta viib nendeni teadmise, et kõik on võimelised õppima ning et kunagi pole alustamiseks hilja. Tema põhimõtted toovad kooli nüüd juba varasemate lõpetanute lapsi. Ta leiab õpilaste hulgast ka andekaid õpetajaid – gümnaasiumi praegusel õppetooli juhil Mihkel Kõrbel on privileeg tunda teda klassijuhataja, emakeeleõpetaja ja kolleegina. Ellet iseloomustab avatus ja positiivne hoiak, oskus leida kõigiga ühine keel, tal on imekspandav julgus katsetada uusi ideid samas realistiks jäädes. Tema hoiakud, väärtushinnangud ja suhtumine õpilastesse näitavad igale uuele põlvkonnale koolis, kui tähtis on haridus.

Elle Veigel on eesti keele ja kirjanduse õpetajana igal õppeaastal oma juhendatavatega saavutanud suurepäraseid tulemusi etluskonkurssidel, olümpiaadidel, uurimustega. Ta on aastakümneid olnud koolis emakeeleõpetajate toimkonna juht ja tegelenud ametiühingu usaldusisikuna. Ta on end järjepidevalt koolitanud, mõtlemata vanusele või koormusele, ning on sellega eeskujuks paljudele kolleegidele. Aastal 2010 tunnustati teda tiitliga „Tallinna aasta õpetaja“.

Ilona Gotovtšikova, Ehte Humanitaargümnaasiumi õppealajuhataja

Marika Kransiver, Ehte Humanitaargümnaasiumi arendusjuht

Kristel Vaiksaar, Kadrioru Saksa Gümnaasium