8.6.4

Õpetaja ja dirigent Lydia Rahula sai Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia

Õpetaja ja dirigent Lydia Rahula pälvis 2018. aastal Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia.

Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia laureaat, õpetaja ja dirigent Lydia Rahula sai rõõmsa üllatuse osaliseks õpilaste laulupeol „Meie siin“, kus teda suure tunnustuse puhul õnnitles mitu tuhat lauljat

Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia eesmärk on tunnustada tallinlastest teenekate kultuuritegelaste loomingulist tegevust. Preemia antakse pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest kunsti, teatri, filmi, tantsu, muusika, arhitektuuri või kirjanduse alal ning preemiaga soovime tunnustada loovisiku panust Tallinna kultuuriellu.

Lydia Rahula on tunnustatud koorijuht ja armastatud muusikapedagoog, kelle panus koorimuusika arendamisse ning säilitamisse just poistekooride liigis on märkimisväärselt suur. Olles Tallinna 21. keskkooli muusikaõpetaja asutas Rahula 1988. aastal Tallinna Poistekoori, mille kunstiline juht ja peadirigent on ta tänaseni. Poistekoor peab tänavu oma 30. sünnipäeva, selle aja jooksul on koor saavutanud laialdast tuntust ja tunnustust nii kodumaal kui ka rahvusvaheliselt. 2003. aastal asutas Rahula Eesti Lastekoori. Ühtlasi on Rahula juhatanud koore kokku 19 laulupeol.

Lydia Rahula on „pälvinud“ Tallinna teenetemärgi ja Valgetähe V klassi teenetemärgi, ÜRO Lastefondi UNICEF Eesti Rahvuskomitee Sinilinnu aastapreemia ning saanud aasta õpetajaks.

Sama preemiaga tunnustatakse ka armastatud kirjanikku Aino Pervikut.

Preemiad (á 4430 eurot) ja sellega kaasnevad tunnistused anti Aino Pervikule ja Lydia Rahulale üle Tallinna päeval, 15. mail 2018.

Allikas: Raepress