8.6.5

Linn tunnustas teenekaid haridustöötajaid raemedaliga

Staažikaid haridustöötajaid Aide Varet (Tallinna Vormi Lasteaia direktor) ja Natalja Lapikovat (Tallinna Haridusameti vanemspetsialist) tunnustati Tallinna raemedaliga.

Tallinna Raemedalit võtab vastu Aide Vare ja Natalja Lapikova

Tallinna raemedal on Tallinna linna autasu, mis antakse füüsilisele isikule linnapoolse tunnustusena. Raemedali andmise otsustab linnavalitsus.

Allikas: Tallinna Haridusamet