8.6.7

Tallinna 21. Kooli tunnustati tiitliga „Euroopa ettevõtlik kool 2017“

Tallinna 21. Kool pälvis Euroopa ettevõtlusõppe eestvedaja Junior Achievement Europa ja Euroopa Komisjon tunnustuse „Euroopa ettevõtlik kool 2017“.

Tallinna 21. Kooli tunnustati tiitliga „Euroopa ettevõtlik kool 2017“, pildil on kooli meeskond väärika auhinnaga

Autasu andsid üle JA Europa juht Caroline Jenner ja Euroopa Komisjoni haridusvoliniku kabineti liige Rodrigo Ballester 16. novembril 2017 Tallinnas korraldatud rahvusvahelisel ettevõtlusõppe konverentsil.

Tunnustuse said ettevõtlikud koolid viieteistkümnest riigist. Parimate väljaselgitamisel võeti arvesse kooli strateegiat ja süsteemsust ettevõtlusõppe edendamisel, õppes osalevate õppijate arvu, õpetajate ettevalmistust, kogukonna ja ettevõtjate kaasatust jne. Autasustati Belgia, Bulgaaria, Eesti, Soome, Saksamaa, Itaalia, Läti, Leedu, Portugali, Rumeenia, Venemaa, Slovakkia, Šveitsi, Inglismaa ja Taani parimaid ettevõtlikke koole.

Tallinna 21. Kool on pakkunud ettevõtlusõpet Junior Achievementi programmide järgi aastast 1998. Selle aja jooksul on koolis tegutsenud üle 80 õpilasfirma. Kool on ettevõtlusõpet arendanud süstemaatiliselt. Praegu osalevad õppes rohkem kui pooled gümnasistid ning seda aitab läbi viia arvukalt ettevõtjaid, mentoreid ja lapsevanemaid.

Koolis on loodud ettevõtlus-robootika õppesuund, kus juba 2. klassist alates rakendatakse algklasside majandusõppe programme.

Kolmandat aastat töötavad koolis ka 5. klasside mini-õpilasfirmad. Käesoleval õppeaastal on neid 24, kes turundavad aktiivselt oma tooteid kooli heategevus-ja jõululaatadel ning kaks korda aastas ka Tallinna linna korraldatud suurtel laatadel.

Meelis Kond, Tallinna 21. Kooli direktor

Koolis on kahekümne aasta jooksul töötanud üle 80 õpilasfirma, kolmandat aastat töötavad ka minifirmad. Pildil tutvustavad noored jõululaadal oma toodangut direktorile