8.6.9

Pirita Majandusgümnaasiumi tunnustati ettevõtlusõppe edendajana

Süsteemne arendustegevus tõi Pirita Majandusgümnaasiumile tunnustuse ettevõtlusõppe edendamise eest.

Pirita Majandusgümnaasium on Eestis ainulaadne üldhariduskool, mis pakub kõikides kooliastmetes majandusõpet, toetades õppijate ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi teadlikult ning süsteemselt. Kool arendab majandusõpet nii sisult kui vormilt: on loodud majandusõppe lõimitud õppekava, avatud gümnaasiumi loomeettevõtluse õppesuund ning õppesuuna juhi ametikoht.

Põhikoolis rakendatakse majandusõppe integreeritud õppekava. Gümnaasiumis õpetatakse ettevõtluse ja turunduse aluseid, mikro- ja makromajandust, raamatupidamist, maksundust ja äriplaani koostamist, loomeettevõtluse suunal on multimeedia ja loomemajanduse ained kombineeritud ettevõtlusainetega. Ka valikainetena pakutakse erinevaid ettevõtlus- ja majandusaineid ning praktilise tööna saab teha õpilasfirma.

Majandus- ja ettevõtlusõpet toetavad erinevad tegevused: osaletakse piirkondlikel ja vabariiklikel ainevõistlustel, olümpiaadidel (nt majandusolümpiaad, Creatlon jt) ning koolisisestel õpilasvõistlustel, korraldatakse majanduskonverentse Tallinna gümnasistidele, erinevate teemanädalate, projektide ja õppeainete raames kohtutakse ettevõtjatega, käiakse õppekäikudel, töövarjudeks. Kõik Pirita Majandusgümnaasiumis ettevõtlus- ja majandusainete õpetajad on oma ala parimad praktikud, vastava ettevalmistuse läbinud õpetajad või kõrgkoolide õppejõud.

2016.–2019. aastal on Pirita Majandusgümnaasiumi juhtpartner Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud ühisprojektis Sisekaitseakadeemiaga, mille eesmärk on tõhustada võõrkeelte õppe sidumist majandus- ja ettevõtlusainetega.

Viimaste aastate tegevuse eest tunnustas kooli ettevõtlusõppe programm Edu, nimetades kooli aasta ettevõtlusõppe edendaja kategoorias viie nominendi hulka.

Triinu Orumaa, Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht