9.11

Innovatsioonikeskus Kadrioru moodi

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Mäe majas loodi innovatsioonikeskus, mis on inspireerinud mitmeid MÕK-tunde, laiendanud õpetajate silmaringi ning sundinud neid uutmoodi mõtlema.

Innovatsioonikeskuses Kadrioru moodi ei ole koolipinke, vaid ruumi keskel on iPadid, Ozobotid, Bee-Botid, Lego robotid ja nii edasi

Ruum on kahes osas ega sisalda tavapäraseid koolipinke. Keskuses on iPadid, Ozobotid, Bee-Botid, Lego robotid, interaktiivne tahvel, mikroskoobid, 3Dprinter, katsevahendid, Vernieri seadmed.

Peale koolitundide viiakse seal läbi ka huviringe. Näiteks Kosmosering või Nuti-taibu ring, kus õpilased saavad esmakordselt kokku puutuda keemia- ja füüsikakatsete tegemisega. Loodusõpetuse tunni raames on innovatsioonikeskuses lahatud kala, aga ka mõõdetud Vernieri seadmetega temperatuuri. Ruumi kasutamine ei tähenda alati, et õpilased istuvad ning katsetavad midagi, vaid tihtilugu liiguvad nad ka koolimajas.

Kuna ruum on väike ning lapsed muutuvad loovas keskkonnas veelgi loomingulisemaks, siis muutuvad ka koridorid ruumilaiendusteks. Keskus on aastaga täienenud ning loodetavasti täieneb veelgi.

Enelin Linsi,Kadrioru Saksa Gümnaasium