9.12

Tallinna 32. Keskkoolis tegutseb Spordivaim

2017. aasta sügisest tegutseb Tallinna 32. Keskkoolis spordiaktiiv Spordivaim, mis koondab vabatahtlikke gümnaasiumiõpilasi, kes seisavad hea koolipere tervisliku ellusuhtumise ja liikumisharrastuste eest.

Tallinna 32. Keskkoolis tegutseb Spordivaim, kes nakatab kõiki spordipisikuga

Sügise hakul pani spordijuht ja kehalise kasvatuse õpetaja Meelis Raiend üheskoos huvilistest noortega paika tegevuskava, omakeskis jagati ülesanded ja vastutusvaldkonnad (juhatus, sündmused, turundus, meedia) ning valiti ka kõlav nimi – Spordivaim.

Spordivaimu esimesed kordaminekud on pälvinud nii ülekoolilise kui ka laiema avaliku tähelepanu. Teoks said algklasside perepäev, ülekoolilised spordinädalad (jalgpallinädal, tantsu- ja rühmatreeningute nädal, pallimängude nädal koos pallimängude ööga, liikumisnädal), stiilsed spordipäevad, tervisematk, sügis- ja talvelaager, temaatilised vahetunnid Viskekütt ja Spordipark. Oma jõududega ja talgute korras korrastati kooli spordiplatsid.

Lisaks eelnevale kujundab Spordivaim nii organiseerijate kui ka osalejate väärtushinnanguid, annab võimalusi rakendada noorte potentsiaali ja andeid, õpetab koostööoskusi ning pakub eduelamust.

Liikumine võib olla nauditav ja ühendav tegevus kõigile. Spordiaktiivi tegevus on ehe näide sellest, kuidas kaasata tervislikku eluviisi harrastama kogu koolipere.

Kuni on pühendunud tegijaid ning eelkõige nakatavaid eeskujusid ja noorte inspireerijaid, seni on spordiaktiiv jätkusuutlik ja võimalik kas või igas koolis. See annab huvilistele sihipärase tegutsemise võimaluse ja pakub liikumisrõõmu, mis saadab inimest ka pärast kooli lõpetamist.

Kerstin Vessik, Tallinna 32. Keskkool