9.15

Pelgulinna Gümnaasium koostas „Nutitunni e-raamatu“

Pelgulinna Gümnaasium koostas e-kogumiku „Nutitunni e-raamat“, kust leiab üle 100 loo ja video nutiõpetajatelt ning üle 200 loo eri ainete nutitundidest.

Lood on kokku kogutud Nutitunni Facebooki kanalilt, need pärinevad eri maakondadest. Projekti vedas Birgy Lorenz, kaasa lõid Maarja Kask, Kailit Taliaru, Taimi Dreier, Tiina Nõges, Mart Kimmel, Tõnu Soop, Karis Peetsalu, Tiit Helm, Dmitri Mištšenko, Petri Asperk ja Anneli Kesksaar.

Projekti toetasid Innove programmid „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“, „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ ning Euroopa Sotsiaalfond Eesti tuleviku heaks.

Birgy Lorenz, Pelgulinna Gümnaasiumi IT-arendusjuht

Nutitunni e-raamat

sites.google.com/view/nutitund-kogumik/avaleht