9.3.2

Nõmme gümnaasium korraldatakse ümber kaheks eraldi õppeasutuseks

Tallinna Linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule otsuse eelnõu, mille kohaselt
korraldatakse Tallinna Nõmme Gümnaasium ümber hiljemalt 1. septembriks aastal 2023.

Nõmme gümnaasiumist eraldatakse põhikooliosa, mille baasil asutatakse uus põhikool, ning Nõmme gümnaasiumis lõpetatakse järk-järguliselt põhihariduse andmine.

OÜ Cumulus Consulting uuringu kohaselt on Nõmme linnaosas 2021. aastaks vaja juurde 3% põhikooli- ning 11% gümnaasiumikohti. Kui praegu õpib kahes majas kokku 856 õpilast, siis ümberkorraldustega saaks Nõmme linnaosa juurde kuni 450 õpilaskohta.

Ka Nõmme gümnaasiumi arengukavas aastateks 2018–2022 on seatud eesmärgiks Raudtee tn 55 majas õppekeskkonna parendamine, et tagada riikliku õppekava täitmiseks vajalikud tingimused ning koolile spordihoone ehitamine. Kooli ümberkorraldamisega on planeeritud Raudtee tn 55 maja rekonstrueerimine ning Raudtee tn 73 maja juurde spordikompleksi rajamine.
Nõmme gümnaasium tegutseb 1. septembrist 2006 kahes majas, aadressidel Raudtee tn 55 (1.–6. klass, kus on 423 õpilast) ja Raudtee tn 73 (7.–12. klass, 433 õpilast). Kokku õpib koolis praegu 856 õpilast.

Uute põhikoolikohtade loomine leevendaks praegust olukorda, kus kolme Nõmme kooli 1. ja 2. klasside lapsed, kokku 12 klassikomplekti, peavad õppima teises vahetuses.

Kavatsusest korraldada Tallinna Nõmme Gümnaasium ümber kaheks eraldi õppeasutuseks on teavitatud nii Nõmme linnaosakogu, kooli hoolekogu, õpilasesindust, personali kui ka lapsevanemaid.

Allikas: Raepress