9.3.3

Uued võimalused Pääsküla piirkonna õpilastele

Tallinna Linnavalitsusel on kavas muuta Tallinna Pääsküla Kool 1. septembrist 2020 põhikooliks. Suvest 2018 kannab kool nime Tallinna Pääsküla Kool.

Tallinn lähtub oma koolivõrgu arendamisel Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kavast 2013–2021. Arengukava kohaselt tulnuks Pääsküla gümnaasium täielikult sulgeda, kuid arvestades piirkonna vajadusi uute põhikoolikohtade järele, otsustati muudatuse kasuks. Kuna kooli 10.-12. klassides õppis veel vaid 87 õpilast, polnud mõistlik seal gümnaasiumi pidamist jätkata. Samas uute põhikoolikohtade loomine leevendaks ruumikitsikuses töötavate koolide – Rahumäe, Nõmme ja Kivimäe põhikoolide ning Nõmme gümnaasiumi – olukorda.

Eesmärk oli luua vana koolimaja asemele moodne hariduskeskus, kus on ka täiendavad ruumid Nõmme noortemajale. Nii paranevad piirkonna laste õpitingimused ja huvihariduse võimalused ühekorraga.

Kool korraldatakse ümber nii, et kõik praegused gümnasistid saaksid oma õpingud lõpetada Tallinna Pääsküla Koolis, kuid 10. klassi edaspidi õpilasi ei võeta. Õpingute jätkamiseks gümnaasiumiastmes on linnal pakkuda mitmeid võimalusi, mida paljud õppurid kasutavad juba praegu.
Nõmmele jääb tegutsema Tallinna Nõmme Gümnaasium ning üks riigigümnaasiumitest on plaanis rajada Nõmme lähedale Mustamäele. Tulevane loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) õppesuunaga kool saab tõenäoliselt olema atraktiivne ka Pääsküla kooli õpilaste hulgas.

Linnavolikogu otsusest, kui see on vastu võetud, teavitab Tallinna Haridusamet Haridus- ja Teadusministeeriumi, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi põhikooli vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

Pääsküla kooli esimestesse klassidesse määratakse järgneval neljal aastal 100 – 120 last, edaspidi, kui õpilaste arv sündivuse langedes väheneb, võib iga-aastane vastuvõtt jääda 70 õpilase juurde.

Allikas: Tallinna Haridusamet