9.5.1

Reaal-meditsiini õppesuund Tallinna Reaalkoolis

2017/18. õppeaastal avati Tallinna Reaalkoolis reaal-meditsiini õppesuund, kus alustas õpinguid 33 õppurit.

Tallinna Reaalkooli reaal-meditsiini õppesuuna osaks on praktikumid Ida-Tallinna Keskhaiglas

Ida-Tallinna Keskhaiglaga sõlmitud koostöölepingu eesmärgiks on parandada gümnaasiumihariduse kvaliteeti ja populariseerida akadeemilist meditsiiniharidust. Õppesuund võimaldab tutvuda Eesti tervishoiukorraldusega ning saada ülevaade haigla igapäevatööst. Ühtlasi täiendavad ja rakendavad õpilased bioloogias, keemias ja füüsikas omandatud teadmisi meditsiinivaldkonna aspektidega, saavad ülevaate meditsiinitehnoloogia moodsaimatest vahenditest ja nende kasutamisest patsientide ravis. Meditsiinisuund annab ka sügavamad teadmised füsioloogiast, tervisekäitumisest ning tervishoiuga seotud erialadest.

Koostöövormiks on haigla spetsialistide loengud ning juhendatud seminarid, praktikumid haiglas, mida omalt poolt täiendavad bioloogia-, keemia- ja füüsikaõpetajad. Kolme gümnaasiumiaasta jooksul läbitakse neli suunakursust. Õppesisu täieneb pidevalt ning õpilastel on hea võimalus olla suuna arendamise juures ja seda pisut ka ise kujundada.

Kooli gümnasistid on juba mitmel aastal oma uurimistöid teinud Ida-Tallinna keskhaigla teadusosakonna juhataja Marika Tammaru juhendamisel. Õppesuuna ideegi sai alguse õpilastelt. Õpilaste bioloogiatunnis tehtud ettepanek jõudis õppekogusse, kus arutati Tallinna Reaalkooli tulevikku seoses kooli juurde rajatava reaal- ja loodushariduse kompetentsikeskusega. Sageli tullaksegi Reaalkooli teadmisega, et saab hea ettevalmistuse meditsiiniõpingute alustamiseks, sest lisaks tugevale reaalharidusele, on kooli valikainete kavas geenitehnoloogia kursused koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga ja elu keemia (sisult biokeemia) valikkursus, mille õppematerjalid töötati välja koostöös Tartu ülikooliga.

Meditsiinikursuste peamise organisaatori, elluviija ja hinge Marika Tammaru sõnul on kooli ja haigla koostöö väga heaks võimaluseks noortele nende kutsumusega juba enne kõrgkooli kokku puutuda. Kui kool pöördus koostööettepanekuga tema poole, selgus, et ettepanekut on ammu oodatud ja seda toetas ka ITK juhatuse esimees Ralf Allikvee.

Ei ole just sagedased sellised olukorrad, kus kõik huvigrupid (antud juhul õpilased, õpetajad, koolijuhid, ITK juhid, arstid jt haigla töötajad) soovivad üht ja sama, ning veelgi enam, et samal ajal leidub ka sädeme tekitaja, kes süsteemi käivitaks. Nüüd see juhtus ja tulemus on suurepärane.

Kersti Veskimets, Tallinna Reaalkooli bioloogiaõpetaja