9.5.2

Innovaatiline huviring „Robootika LTTs“ Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis

2017/18. õppeaastal avati Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis põhikooli õpilastele innovaatiline huviring „Robootika LTTs“ .

Innovaatiline huviring „Robootika LTTs“ Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis

Huviringis saab teadmisi ja oskusi, et rakendada infotehnoloogilisi meetodeid loodusteaduslike probleemide lahendamisel. Õpilased programmeerivad roboteid liikuma, täitma eri ülesandeid. Robootika on kaasatud füüsikas, keemias, matemaatikas ja loodusõpetuses, et demonstreerida aines käsitletavat nähtust, eksperimenti või teemat (nt roboti sõidupikkuse hindamine, roboti kiiruse hindamine, roboti mehhaanilise töö arvutamine jne).

Huviringi avamist toetas Tallinna Haridusamet.

Allikas: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium