9.5.5

Uus loomeettevõtluse õppesuund Pirita Majandusgümnaasiumis

2017/18. õppeaastal avati Pirita Majandusgümnaasiumis loomeettevõtluse õppesuund.

Pirita Majandusgümnaasiumi loomeettevõtluse õppesuuna õpilased tutvumas Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni intsituudiga

Pool õppetööst toimub eesti ja pool vene keeles. Suurim väljakutse on õpetajatele omavaheline koostöö ja liigendamise vajadus mitte ainult keeleoskuse põhjal. Igas tunnis on pooled õpilased emakeeles õppijad ning ootavad pingutust nõudvaid ülesandeid, ülejäänud aga on alles uue võõrkeele õppimise alguses ning vajavad aega sõnade õppimiseks ning keele kuulamiseks. Õpilased mõistavad suurepäraselt, et nende kõigi keeleoskus on erinev ja seetõttu on vägagi nõus ja ka harjunud saama täiesti erinevaid ülesandeid.

Õpetajad lepivad kokku nädalateema, eesmärgid ning viisi nendeni jõudmiseks; millises osas on vaja mõlemas keeles teemat õpetada, millises aga saab teises keeles õpitu põhjal juba edasi minna. Koostöös tegevuse planeerimine võtab väga palju aega, teemadepõhine õpetamine eeldab ise õppematerjali tootmist. Igas tunnis on kaks eraldiseisvat keelelist eesmärki, kuid lisaks sellele tuleb arvestada ka õpilaste erinevate õpioskuste ja võimekusega. Selles klassis saab õpe toimida vaid üksteist aidates ja toetades.

Õpilased õpivad võõrkeelt hoolega ning oskavad täna juba lühikesi lauseid koostada, tunnevad tähti ja mõistavad võõrkeelse õpetaja lihtsamat kõnet. Emakeeles on õppijad võrdsel tasemel tavaklassis õppivate õpilastega.

Triinu Orumaa, Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht