9.5.6

Saksa majandusõpe Kadrioru Saksa Gümnaasiumis

2017/18. õppeaastal algas Kadrioru Saksa Gümnaasiumis (KSG) Saksa majandusõppe raames kaheaastane projekt „Qualitätsentwicklung im Wirtschafts- und Deutschunterricht“ (Kvaliteedi tõstmine majanduse- ja saksa keele õppes).

Majandusõppesuuna väga heade eksamitulemustega lõpetanud saavad Saksamaalt vastava sertifikaadi

Projektiga viiakse sisse muutused saksa majanduse õppekavasse ja vaadatakse üle saksa keele õppekava. Eesmärgiks on leida võimalusi, kuidas saksa keel saaks saksa majanduse õpet keele vaatevinklist paremini toetada. Projekti raames saavad igal aastal vähemalt viis KSG õpilast läbida tööpraktika Sykes’is (Alam-Saksi liidumaa) ning tutvuda partnerkooliga. Viis õpilast oli tööpraktikal Tallinnas, partneriteks olid Hurtigruten Estonia OÜ, Estravel AS, Roedl & Partner OÜ.

Õppesuuna väga heade eksamitulemustega lõpetanud saavad Saksamaalt sertifikaadi, mis tõendab, et õpilased on läbinud õppekava ning on sooritanud vastava eksami.

Projekti rahastab Euroopa Liit Erasmus+ programmi kaudu.

Michael Kirschinger, Kersti Sõstar, Kadrioru Saksa Gümnaasium