9.5.7

Keemia huviring Tallinna Saksa Gümnaasiumis

2017/18. õppeaastal avati Tallinna Saksa Gümnaasiumis keemia huviring, mis on jätkuks kahe aasta eest tegutsenud huvikeemiaklubile.

Keemia huviringis tehti laboratoorseid töid, mis hõlmasid anorgaanilise keemia teemasid, välja valiti huvitavamad ja efektsemad katsed

Tänavune huviring sai hoo sisse tänu Tallinna Haridusameti LTT loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia projektikonkursile, kui huviringi rahastati vajalike vahendite ostmiseks ja juhendaja töötasu maksmiseks.

Huviringi eesmärgid: keemia kui teaduse populariseerimine praktika kaudu; ainekava teoreetilise osa näitlikustamine; huvi äratamine edasisteks õpinguteks; eksperimendi planeerimise, läbiviimise ja järelduste tegemise õppimine; kemikaalide õige käitlemise omandamine, ohutusnõuete õppimine; keskkonnahoiu põhimõtete omandamine.

Novembrist alates kohtuti kaks korda kuus, kokku kolm tundi. Valdav osa ringis osalejatest olid õpilased 8.–9. klassidest. Osales 9–11 õpilast, nii et jõudis vastata küsimustele, jälgida toimuvat ning juhendada.

Huviringi kokkusaamistel tehti paaristööna laboratoorseid töid, mis hõlmasid anorgaanilise keemia erinevaid teemasid. Välja valiti huvitavamad ja efektsemad katsed. Õpilastele jagati välja tööde eeskirjad ning vajalikud katsevahendid ja reaktiivid. Tehti ka demonstratsioonkatseid kaasõpilastele, valiti sellised, mida polnud otstarbekas kõigil õpilastel ükshaaval läbi teha.

Keemia huviringis toimuvat jagati kooli kodulehel ja Facebooki lehel.

Mihkel Kuusksalu, Tallinna Saksa Gümnaasiumi keemiaõpetaja