9.6

Vaikuseminutid Pirita Majandusgümnaasiumis

Pirita Majandusgümnaasium on avatud ja arenev organisatsioon. Avatud kõigele uuele, mis tuleb kasuks õpilastele ja töötajatele. Arenev kõige osas, mis aitab seda ellu viia.

Oktoobris 2017 alustati projekti „Pirita Majandusgümnaasiumi ühine õppimiskultuur läbi „Vaikuseminutite“„ baaskoolitusega. Projek- ti rahastas Euroopa Sotsiaalfond SA Innove kaudu.

Koolitusel osalenud õpetajad jagavad saadud teadmisi ja kogemusi õppetoolipõhistel sisekoolitustel ja tagasisideseminaril. Üksteiselt ja üksteise kogemustest õppimine on võti kooli ühiseks hingamiseks.

Triinu Orumaa, Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht