9.7

Tallinna Kunstigümnaasiumis õpitakse matemaatikat huvipõhistes rühmades

2017/18. õppeaastal alustati Tallinna Kunstigümnaasiumi 3. klassides matemaatika õpetamist huvipõhistes rühmades.

Vene kodukeelega õpilased keelekümblus- klassist ja eesti kodukeelega õpilased kunstiklassist valisid iga uue teema alguses endale huvipõhiselt rühma. Kahe klassi peale tegeles õpetamisega kolm matemaatikaõpetajat. Oodatavad õpitulemused olid kõigis rühmades samad, kuid teema või metoodika olid ainealasest eesmärgist tulenevalt erinevad.

Õpilased said näiteks valida, kas soovivad matemaatikat õppida dinosauruste, minionide, raha, autode, loomade, teeehituse või mõne muu teema läbi. Õppemeetoditest olid valikus näiteks õppimine digivahenditega, aktiivselt liikudes, õues, kunsti kaudu. Valiku tegemine oli korraldatud nii, et igasse rühma satuks enamvähem sama palju õpilasi mõlemast klassist.

Lähtuvalt õpitulemustest ja vanemate tagasisidest sai peale mõnda kuud selgeks, et 3. klassi õpilased on veel noored ning ei ole võimelised iga nädala tagant õppima uute õpilaste ja õpetajaga. Neil on vaja aega harjumiseks ja kohanemiseks. Paralleelklassiga koos õppimine meeldis siiski kõigile ning tõi positiivseid tulemusi suhetes ja keelekümblusõpilaste keeleoskuses.

Õpe jätkus nii, et õpetajad komplekteerisid enne uue ainealase teema alustamist ise rühmad. Vajadusel kaardistati eelnevalt teadmised, et pakkuda igale õpilasele tema võimetekohast rühma. Õpilased võivad eri põhjustel siiski liikuda ühest rühmast teise. Õppeteema lõppedes tehti kordamise tunnid, mille puhul kehtis aasta alguses rakendatud ise valikute tegemise süsteem. Nii said õpilased õpitut korrata neile huvipakkuval teemal või viisil ja tekitab positiivset meelestust matemaatika vastu.

Anželika Raagmets, Tallinna Kunstigümnaasium